1. Świat Toyoty
 2. O Toyocie

Opis stanowiska:

 • sporządzanie umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło
 • kompletowanie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej
 • kierowanie na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz na szkolenia BHP
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • wystawianie świadectw pracy i rozliczanie pracowników po ustaniu stosunku pracy
 • obsługa pozostałych spraw pracowniczych np. wystawianie i rozliczanie delegacji służbowych, przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, zamawianie pieczątek dla pracowników, wystawianie przepustek, udostępnianie kluczy do pomieszczeń
 • naliczanie wynagrodzeń, zasiłków oraz innego rodzaju świadczeń dla pracowników oraz osób współpracujących na podstawie umów cywilnych zgodnie z obowiązującymi ich regulaminami wynagradzania oraz przepisami prawa
 • zgłaszanie pracowników i ich rodzin oraz zleceniobiorców do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego do ZUS, dokonywanie aktualizacji tych zgłoszeń oraz wyrejestrowywania tych osób
 • przygotowywanie i wysyłanie deklaracji oraz informacji do ZUS i PFRON
 • prowadzenie PPK
 • obsługa programu ubezpieczenia grupowego oraz ZFŚS
 • przygotowywanie i wysyłanie informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R, PIT-8AR
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS w zakresie zatrudnienia i wynagradzania pracowników
 • udział w programie „Motywacja pracowników stacji dealerskich”, analiza wyników badań i podejmowanie działań korygujących we współpracy z Toyota Central Europe Sp. z o.o.

✅ Wymagania:
 • gruntowna wiedza z zakresu przepisów kodeksu pracy i przepisów wykonawczych,
 • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie rozliczeń pracowników i zleceniobiorców
 • znajomość przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych
 • znajomość zasad rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 • dobra znajomość pakietu MS Office – w szczególności Word i Excel
 • wysokie zdolności interpersonalne
 • dyspozycyjność i odporność na stres
 • ukończone studia wyższe o profilu ekonomicznym
 • doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 4 lata
 • mile widziana znajomość programu WAPRO GANG Płace i Kadry

✅ Oferujemy:
 • umowę o pracę na pełny etat
 • możliwość udziału w motywacyjnym programie pracowniczym
 • dostęp do pakietów medycznych
 • dodatkowe ubezpieczenie grupowe
 • możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego
 • pozytywną atmosferę pracy w zgranym zespole
 • dogodną lokalizację na obrzeżach Warszawy z możliwością dojazdu kilkoma liniami autobusowymi
 • dla osób posiadających własny samochód duży i bezpłatny parking pracowniczy

✅ Wymagane dokumenty:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
prowadzonego przez W&J Wiśniewski Sp. z o.o. z siedzibą w Mościskach zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)”. Informujemy,
że Administratorem danych jest W&J Wiśniewski Sp. z o.o. z siedzibą w Mościskach przy ul. 3 Maja
40, 05-080 Izabelin.