1. Porady
  2. Co można trzymać w garażu na miejscu parkingowym

Co można trzymać na miejscu parkingowym w garażu?

Miejsca parkingowe w garażach podziemnych nierzadko służą ich właścicielom do przechowywania najróżniejszych przedmiotów. Niektóre z nich są dozwolone, inne mogą powodować ogromne zagrożenie pożarowe. Przyjrzyjmy się dokładniej przepisom dotyczącym przechowywania rzeczy i parkowania aut zasilanych LPG oraz pojazdów elektrycznych w garażach podziemnych.

Miejsce parkingowe w garażu nie jest piwnicą

Jeśli z uwagą przeczytamy przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków oraz innych obiektów budowlanych i terenów, z pewnością natrafimy na zapis w § 4 pkt 2, który jasno głosi, że w tego typu miejscach zabronione jest:

przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od m.in.: urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100°C)”.

Elementem, który łatwo nagrzewa się powyżej temperatury 100°C, jest np. wydech samochodu. W praktyce oznacza to, że wokół auta nie możemy postawić właściwie nic.

Przepisy zwykle nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości, gdyż na miejscach parkingowych w częściach wspólnych wielu budynków znajdziemy nie tylko samochody, ale również rowery, sanki, hulajnogi (także elektryczne), drewniane meble, które przestały mieścić się w domu, sprzęt RTV i AGD, dokumenty czy puszki i kanistry z najróżniejszą zawartością – od płynów do spryskiwaczy przez środki do dezynfekcji po farby i benzynę. Właściciele miejsc parkingowych, których szczególnie ponosi fantazja, potrafią umieścić na nich również szafy, półki i inne własnoręcznie wykonane konstrukcje do przechowywania przedmiotów. Pół biedy, jeśli zostały zrobione z niepalnych materiałów. Gorzej, jeżeli mamy do czynienia z drewnem.

Jak nietrudno się domyślić, parkowanie samochodu z rozgrzanym wydechem tuż obok sterty dokumentów czy kanistra z benzyną (nie zawsze szczelnego), zazwyczaj ma opłakane w skutkach konsekwencje. Ale nie musi dojść do zaprószenia ognia, by narazić się na przykre konsekwencje. Zgłoszenie stworzenia zagrożenia pożarowego może mieć swój finał w sądzie, który, dopatrując się poważnych uchybień, nie zawaha się nałożyć grzywny w wysokości nawet 5000 złotych.

A co, gdy miejsce parkingowe jest częścią lokalu?

Przestrzeń przestrzeni nierówna, dlatego inne zasady obowiązują w częściach wspólnych budynków, a inne w miejscach, które należą do właścicieli. Jeżeli przestrzeń garażu podziemnego została wyodrębniona jako osobny lokal, zarząd wspólnoty nie może ingerować w sposób, w jaki się z niego korzysta. Podobnie jak w przypadku lokali mieszkalnych – każdy właściciel sam decyduje, gdzie ustawi swoje meble. Żadne prawo nie reguluje ani nie narzuca ilości czy rodzaju przedmiotów, jakie może przechowywać. Tu wszelkie decyzje leżą w gestii współwłaścicieli garażu. W takich przypadkach zawsze warto kierować się zdrowym rozsądkiem i mieć na uwadze komfort i bezpieczeństwo innych mieszkańców.

Meblując podziemia naszego bloku, warto również pamiętać o fakcie, że nawet jeśli garaż został zdefiniowany jako lokal, prowadzące do niego ścieżki, wejścia, klatki schodowe itp. już nimi nie są. Składowanie materiałów niebezpiecznych czy zagradzanie drzwi lub dróg służących ewakuacji jest karane w każdym przypadku, niezależnie od definicji i statusu prawnego nieruchomości.

Zakaz LPG, elektrykom mówimy NIE w garażu

Znak w kształcie koła z czerwoną obwódką i trzema literami LPG wypisanymi na białym tle – z pewnością nie raz zauważyliście tego typu oznaczenie wiszące tuż nad wjazdem do garażu podziemnego, nawet jeśli nie poruszacie się autem wyposażonym w instalację gazową. Pomimo tego, że wygląda jak każdy inny znak zakazu, wcale nim nie jest, ponieważ zakaz wjazdu pojazdów na gaz formalnie nie występuje w polskim prawie. Oznacza to, że samochód wyposażony w instalację LPG może parkować również w garażach podziemnych i nie ma żadnej podstawy prawnej, by nałożyć z tego tytułu na jego właściciela mandat.

Z drugiej strony, jeżeli garaż podziemny nie został wyposażony w system wentylacji mechanicznej oraz czujniki dopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan-butan, zarządca takiej nieruchomości ma obowiązek poinformować kierowców o zakazie parkowania tam aut z instalacją LPG. Czy taki zakaz cokolwiek zmienia? Patrz akapit wyżej. Ot, frapujące meandry polskiego prawa.

Jeśli chodzi o samochody elektryczne, sytuacja jest bardziej klarowna. Obecnie nie istnieją żadne przepisy, które ograniczałyby możliwości wjazdu samochodów elektrycznych do garaży podziemnych. Możliwe jest również ładowanie takiego pojazdu na miejscu garażowym. Aby robić to efektywnie, np. przy użyciu domowej stacji ładowania Wallbox, niezbędna będzie ocena specjalisty oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń na przygotowanie instalacji elektrycznej.